Pinnacle Award Finalist Laine Klein: ‘Lead By Example’ [Washington Exec]

Washington Exec, Oct. 27, 2020https://washingtonexec.com/2020/10/pinnacle-award-finalist-laine-klein-lead-by-example/#.X5v-QrXsauU